tirsdag den 7. november 2017

Lenin om nødvendigheden af politisk vold

"One cannot hide the fact that dictatorship presupposes and implies a "condition", one so disagreeable to renegades [such as Kautsky], of revolutionary violence of one class against another ... the "fundamental feature" of the concept of dictatorship of the proletariat is revolutionary violence"."

--Vladimir I. Lenin ("The Proletarian Revolution and the Renegade K. Kautsky", 1918)

Marx om nødvendigheden af vold, terror & magtanvendelse

 "Kommunisterne forsmår at skjule deres anskuelser og deres hensigter. De erklærer åbent, at deres mål kun kan nås ved, at hele den bestående samfundsordning styrtes med magt.

--Karl Marx & Friedrich Engels ("Det Kommunistiske Manifest", 1848)

 

"The weapon of criticism cannot, of course, replace criticism by weapons, material force must be overthrown by material force; but theory also becomes a material force as soon as it has gripped the masses." (original: "Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.")

--Karl Marx (Indledningen til "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie", 1844) 


"[The] very cannibalism of the counterrevolution will convince the nations that there is only one way in which the murderous death agonies of the old society and the bloody birth throes of the new society can be shortened, simplified and concentrated, and that way is revolutionary terror."

--Karl Marx (avisartikel, Neue Rheinische Zeitung No. 136, november 1848)  

 

"We have no compassion and we ask no compassion from you. When our turn comes, we shall not make excuses for the terror."

--Karl Marx (avisartikel, Neue Rheinische Zeitung No. 301, maj 1849)  

 

"[The ] governments are opposed to us: We must answer them with all the means that are at our disposal ... We must declare to the governments: We will proceed against you where it is possible and by force of arms when it may be necessary."

--Karl Marx, London Conference of the International (1871), citeret i D. McLellan: Karl Marx : His Life and Thought (London, 1973: 406).

 

"Above all, during and immediately after the struggle the workers, as far as it is at all possible, must oppose bourgeois attempts at pacification and force the democrats to carry out their terroristic phrases. They must work to ensure that the immediate revolutionary excitement is not suddenly suppressed after the victory. On the contrary, it must be sustained as long as possible. Far from opposing the so-called excesses—instances of popular vengeance against hated individuals or against public buildings with which hateful memories are associated—the workers’ party must not only tolerate these actions but must even give them direction."

 --Karl Marx & Friedrich Engels, "Address of the Central Committee to the Communist League", 1850.

 

Violence is the midwife of every old society pregnant with a new one.” (original: "Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.")

--Karl Marx & Friedrich Engels (Das Kapital, 1887)

onsdag den 1. november 2017

Hans Ålborg (EL) om Chavez's økonomiske politik (2017)

"Det har skadet økonomien at lave en blandings-økonomi. Han burde have lavet en rent socialistisk økonomi. Men det er helt forkert at sige, at han har kørt økonomien i sænk og er ved at afvikle demokratiet. Demokratiet er blevet udvidet under Chavez og Maduro med en masse inddragende basisdemokrati." 

 -- Hans Ålborg, medlem af Enhedslistens Latinamerika-gruppe, i Weekendavisen (2017)

lørdag den 28. oktober 2017

Andreas Bülow: Venezuelas økonomiske problemer skyldes for lidt planøkonomi (2017)

"Der er ingen tvivl om at krisen er hård. Man mærker det i de venezuelanske familier, hvor kostplaner strammes. Man mærker det på restauranter som er tomme. Og man mærker det i supermarkeder, hvor priserne i reglen overstiger menigmands købekraft. [...]

I sundhedssektoren er der krise, særligt pga. manglen på medicin. Hospitaler arbejder uden så basale ting som antibiotika. Det skyldes i høj grad den sabotage som Venezuela er ramt af [...]

Der er en stor risiko for at den grundlovgivende forsamling bare vil udskyde alle problemerne. Men Venezuelas arbejdere og fattige er ikke interesserede i endeløse diskussioner uden nogle praktiske løsninger. Den bedste måde at forsvare de sociale missioner på er ikke ved at skrive det ned på papir, men ved at tage kontrol over økonomien og få stoppet inflationen. [...] Den eneste måde at undgå det på et ved at revolutionen tager skridt i retning af en socialistisk økonomi. Ikke i ord, men i praksis: Nationalisering af økonomiens nervecentre, overtagelse af bankerne, et statsmonopol til styring af udenrigshandlen og en omfattende jordreform."

-- Andreas Bülow, 11.5.2017 i Socialisten, udgivet af medlemmer af Enhedslisten