fredag den 10. juli 2009

René Karpantschof, Torkil Lauesen & Niels Jørgensen om demokrati & Marc Rudin

I 1995 blev det bebrejdet De Autonome, at de aktivt talte for en "befrielse" af Marc Rudin, det fængslede, schweiziske medlem af Blekingegadebanden (alias PFLP-manden Jihad Mansour). Det forsvarede én af De Autonome sammen med to andre, fængslede medlemmer af banden i et læserbrev sådan:
”Er det aktioner mod Shells støtte til apartheidregimet, husbesættelser, modstand mod Øresundsbroen m.m., der beviser de autonomes antidemokratiske sindelag? … [Deres] støtte til Marc Rudin, ”som i deres øjne nærmest er en politisk martyr”, og deres kontakt med Blekingegadebanden [?] . . .
I en verden der bliver mere og mere globaliseret økonomisk og politisk. Hvor det politiske demokratis muligheder for at kontrollere og regulere markedskræfternes polarisering af verden i rige og fattige på internationalt og nationalt plan bliver alvorligt svækket, er det nødvendigt at gennemtænke, hvad demokrati er, og hvordan det skal organiseres som politisk system. At de autonome beskæftiger sig med denne problemstilling, viser netop deres støtte til Marc Rudin. . . . [Det er] støtte til et menneske, der kæmper for, at også mennesker i Den Tredje Verden kan nyde godt af de demokratiske rettigheder, vi i vores del af verden finder så selvfølgelige.”
René Karpantschof (autonom, sociolog), Torkil Lauesen (dømt medlem af Blekingegade-banden) & Niels Jørgensen (dømt medlem af Blekingegade-banden), i læserbrev i Information (23.2.1995)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar