mandag den 4. maj 2009

VS om væbnet oprør (1996)

"I en situation, hvor det borgerlige samfunds normale funktioner er brudt sammen, hvor den herskende klasse forbereder et militærkup eller forsøger at hente militær hjælp hos deres allierede i andre lande, kan det blive nødvendigt for arbejderklassen og dens allierede at gribe magten, om fornødent i form af et væbnet oprør, og uden at der er konstateret noget parlamentarisk flertal herfor. . . . Vi kan derimod ikke garantere frihed til fascistiske og kontrarevolutionære organisationer og grupper, som forsøger at ødelægge den socialistiske stat med væbnet magt.."

Fra Venstresocialisternes politiske program, vedtaget på partiets 19. kongres (september 1996)