tirsdag den 30. april 2013

Amdi Petersen om sømmelighed, revolution, oprør, vold & terror (1966)

"Sømmelighed er revolutionær adfærd: i oprørets form vælte omkuld og støbe nyt. Nu i voldens og terrorens, nu i den geniale handlings tegn: Rul hoveder. Vi er de nye magthavere - i ufejlbarlighedens navn: Revolution." 

Mogens Amdi Petersen, senere grundlægger af Tvind-skolen, i B.T. (15. september 1966)