lørdag den 5. september 2009

Diverse kendisser: "Ubetinget støtte" til PFLP (1973)

En række daværende og senere kendisser fra venstrefløjen underskrev i maj 1973 et dokument, hvori de bad om økonomisk støtte til og selv lovede og svor
"Ubetinget støtte til Folkefronten til Palæstinas Befrielse [PFLP]"
Støtteerklæringen beder om forståelse for
"palæstinensiske gruppers forsøg på at gøre sig hørt gennem mere eller mindre desperate aktioner, også flykapringer og gidseldrab. Det løser ikke noget problem, at man forarget og fordømmende taler om terror. Israels massive modterror mod palæstinensiske flygtningelejre skaber kun forøget had."
Underskrevet: Kjeld Ammundsen [DR-medarbejder], Niels Andersen, Gunvor Auken [folketingskandidat for VS, søster til Svend og Margrete Auken], Grith Backer, Dola Bonfils, Lars Bonnevie [aktiv DKP'er], Niels Henning Borup, Jan Bredsdorff, Ellen Brun [senere forsker ved AUC], Birgit Brüel [skuespiller], Claus Bryld [aktiv VS'er, senere forsker ved RUC], Tine Bryld [senere DR-journalist], Jens Brøndum, Else Brønnum-Hansen, Hans Henrik Clemensen, Jørgen Dragsdahl [aktiv VS'er, senere journalist ved Information og DR-kommentator], Gunhild Due [fhv. MF for SF], Peter Ege, Steen Folke [MF for VS], Uffe Geertsen, Aase Hansen, Bente Hansen [forfatter], Litten Hansen [aktiv VS'er, senere kgl. skuespilchef], Jannik Hastrup, Ingo Henningsen, Jacques Hersh [senere forsker ved AUC], Kaj Himmelstrup, Ingrid Hind, Tage Hind, Anders Holm-Nielsen, Gertrud Holm-Nielsen, Karen Holm-Nielsen, Svend Holm-Nielsen, Søren Højmark, Mogens Høver, Jesper Jensen [aktiv VS'er], Lone Lyk Jensen, Per Lyk Jensen, Magnus Johansen, Minnie Johansen, Jan Leon Katlev, Poul Koch, Per Kongsted, Kjeld Koplev [aktiv DKP'er, senere DR-journalist], Mogens Krustrup, Ejvind Larsen [aktiv VS'er, senere chefredaktør for Information], Lone Lindorff, O. H. Lundberg, Søren Søltoft Madsen, Ivan Malinovski [digter], Henrik Moltzen, Jens Nauntofte [senere DR-journalist], Gregers Nielsen, Kirsten Nielsen, Ray Nusselein, Torben Kjeld Pedersen, Birgitte Rahbek [kultursociolog, senere DR-journalist], Lasse Rathnov, Anders Refn, Christine Schultz, Per Schultz, Erik Sigsgaard [lektor, senere MF for VS], Arne Skovhus [skuespiller & rektor for Statens Teaterskole, aktiv VS'er], Svend Skovmand [Radikal MF, senere MEP], Finn Slumstrup [senere informationschef i Dansk Flygtningehjælp], Ruth Sperling [senere DR-journalist], Inger Stender [skuespiller], Erik Stinus [forfatter & digter, fhv. DKP'er], Niels Thomsen, Nils Vest, Wibeke Winding og Svend Erik Øhlenschlæger [DR-journalist].

Læs mere her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar