onsdag den 8. juli 2009

Benito Scocozza om Mao

"[Hvis] arbejderklassens kamp skal føre til varige resultater, må et principfast kommunistisk parti, der står på marxismens-lenismen-Mao Tse-Tung-tænkningens grundlag, være i spidsen for kampen."
Benito Scocozza, daværende leder af Kommunistisk Arbejderparti (KAP), citeret i Jyllands-Posten (12.11.2005)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar