fredag den 10. juli 2009

VS' samarbejde med PFLP

Fra PET-kommissionens rapport (bd. 7, s. 318f):

"I slutningen af 1970’erne synes VS at have styrket kontakten til PFLP, og flere VS’ere besøgte bevægelsen i Libanon. I sommeren 1980 besøgte en VS-delegation bestående af folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard, Lone Johnsen fra IU og Jacob Erle fra forretningsudvalget Libanon, hvor de førte samtaler med repræsentanter for PFLP og besøgte flygtningelejre, PFLP-institutioner og ”militære baser på frontlinjen til fjenden” (”military bases on the front line with the enemy”), som det hed i den fælles udtalelse, der blev underskrevet ved besøgets afslutning.
Delegationen beskrev PFLP som et marxistisk-leninistisk kadreparti med en ”stærk militær organisation” og vurderede, at kontakterne burde udbygges, da der var stor overensstemmelse i de to parters syn på situationen i Mellemøsten og zionismen. Ved afslutningen underskrev de to parter en fælles udtalelse, der fastslog nødvendigheden af den fortsatte kamp for en demokratisk palæstinensisk stat. I erklæringen bekræftede PFLP og VS deres fælles opfattelse af Israel som ”en kolonialistisk, ekspansionistisk, racistisk enhed” (”a colonial expansionist racist entity”), der fungerede som et redskab for imperialismen, og de erklærede, at det palæstinensiske og jødiske spørgsmål kun kunne løses gennem ”den fuldstændige ødelæggelse af den zionistiske enhed” (”the total destruction of the Zionist entity”). De to parter kritiserede den amerikanske imperialismes forsøg på at øge den internationale spænding, hyldede Sovjetunionen for dets støtte til nationale befrielsesbevægelser og fordømte Camp David-aftalerne. ...

Det antydes også i materialet, at VS-delegationen besøgte PFLP’s militære baser, hvorfra de udførte angreb på Israel: ”Vi vil desuden fremhæve, at PFLP jævnligt deltager (sammen med den libanesiske venstrefløj) i væbnede angreb ind i det område fascisterne og Israel kontrollerer i Sydlibanon, samt ind i Israel. Vi har gennem besøg på adskillige baser fået det indtryk at medlemmerne af Fronten er godt skolede, og at de politiske diskussioner prioriteres højt. ...

Selvom VS’ solidaritetsarbejde blev udmøntet i en politisk og humanitær indsats, var støtten rettet mod en bevægelse, der var opbygget som et leninistisk kadreparti, som bekæmpede Camp David-fredsprocessen, og som udførte aktioner inde i Israel, der havde civile ofre.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar