fredag den 24. juli 2009

Socialistisk Ungdoms Forum om væbnet revolution (1970)

Fra PET-Kommissionens rapport (bd. 9, s. 60):
"Ifølge et af PET udfærdiget notat var det i efteråret 1970 situationen, at SUF ”indser nødvendigheden af en væbnet revolution for at forandre samfundet til en socialistisk stat, ligesom man indser nødvendigheden af et velorganiseret, revolutionært parti, der kan mobilisere arbejderklassen og føre den til sejr.”"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar