lørdag den 25. juli 2009

Fælles Kurs om væbnet magt (1984)

Fra PET-Kommissionens rapport (bd. 9, s. 332):
"Af principprogrammet fremgik, at FKK havde et revolutionært sigte på linje med flere af de øvrige yderliggående grupper på venstrefløjen. Der fandtes ifølge programmet ingen parlamentarisk vej til socialismen, og arbejderklassen måtte forberede sig på at gribe magten og ”om nødvendigt forsvare de folkelige beslutninger med væbnet magt”. Det borgerlige statsapparat måtte knuses, ”for at nedbryde al modstand fra den tidligere herskende klasse” og for at organisere den socialistiske opbygning af samfundet."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar