lørdag den 25. juli 2009

KAP om at bekæmpe kapitalismens statsapparat (1976)

Fra PET-Kommissionens rapport (bd. 9, s. 193):
"De sidste tre linjer i den PET-skrivelse, der blev udarbejdet på baggrund af kildeoplysninger om dannelsen af KAP, var understregede. De handlede om, at KAP ville bekæmpe ”. . . alle illusioner om, at man inden for kapitalismens rammer og med dets statsapparat som redskab kan føre en politik, der leder frem mod socialismen.”"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar