fredag den 24. juli 2009

Revolutionære Kommunister om proletariatets diktatur (1947)

Fra PET-Kommissionens rapport (bd. 9, s. 40):
"Den eneste måde, hvorpå vi kan befri os fra den kapitalistiske udbytning, er ved selv at sætte os i besiddelse af produktionsmidlerne, med vold knuse det kapitalistiske statsapparat og sætte vort eget statsapparat, proletariatets diktatur i stedet, indtil socialismen er gennemført.
Hertil kræves en omhyggelig og omfattende forberedelse, og et afgørende led i denne forberedelse er oprettelse af arbejderråd på fabrikker og arbejdspladser, således som REVOLUTIONÆRE KOMMUNISTER kæmper for.
Disse arbejderråd skal engang danne kernen i vort proletariske statsapparat efter den sociale revolution.
Der er ingen, der vil løse vore lænker, vi må selv sprænge dem."
Fra artiklen "Klassekamp", i Det nye arbejderblad (sommer 1947), her citeret efter PET Kommissionens rapport (bd. 9, s. 40).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar