fredag den 10. juli 2009

PET om VS'eres forbindelser til PFLP og Blekingegadebanden

Fra PET-kommissionens rapport (bd. 7, s. 330f):

"Ifølge oplysningerne i PET’s arkiv havde to VS’ere, der var fremtrædende i Palæstina-arbejdet, kontakter til personer i miljøet omkring den såkaldte Appel-gruppe (Blekingegade-banden). Flere medlemmer af gruppen blev senere sigtet og dømt bl.a. for medvirken til væbnet røveri og indsamling af våben til fordel for PFLP. PET’s overvågning i 1980’erne viste, at de begge havde kontakt med en kvinde fra miljøet, og at de pågældende VS’ere havde forbindelse til en palæstinenser, som var tilknyttet PFLP’s afdeling for udenrigsforbindelser og indtil 1981 ansvarlig for det nordeuropæiske område. PET synes at have haft den ene af VS’erne mistænkt for at spille en rolle i kanaliseringen af pengene fra Appelgruppen til PFLP via den såkaldte Kanafani-fond. I 1979 fremgik det af en aflytning, at PFLP-repræsentanten var i kontakt med flere af hovedpersonerne fra Appel-gruppen, en person fra Tvind og de to omtalte VS’ere. Selvom det ikke kan afvises, at VS’ernes kontakt til de nævnte udsendinge fra PFLP udelukkende skyldtes deres involvering i solidaritetsarbejdet, tyder deres nære kendskab med personer, der fandtes i miljøet omkring PFLP og Appel-gruppen, på, at de to VS’ere kan have været involveret i støtten til PFLP’s væbnede kamp."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar