fredag den 24. juli 2009

Socialistisk Arbejderparti om "kampparti" og demokrati (1982)

”[M]ålsætningen for Socialistisk Arbejderparti er afskaffelse af kapitalismen gennem en socialistisk revolution.” Andre citater i programmet lød: ”Vi er et handlingens parti, et kampparti. Det betyder, at partiet stræber efter at blive en organisation af professionelle revolutionære, der så at sige har arbejdet for den socialistiske revolution som deres livsindstilling”, ”[f]jerde Internationale går ikke ind for demokrati i ordets abstrakte forstand, men for centraliseret demokrati”, og ”[l]oyalitet overfor partiet er den første betingelse for medlemskab”.


Tryksagen SAP’s organisatoriske principper og normer (ca. 1982), citeret efter PET-Kommissionens rapport (bd. 9, s. 126):

Ingen kommentarer:

Send en kommentar