fredag den 24. juli 2009

Trotskisternes støtte til BZerne og "smadring" af systemet

Fra PET-Kommissionens rapport (bd. 9, s. 119):
”Den eneste gruppe, som kan stoppe profitjagten – systemets livsnerve – er arbejderne. Hvis man mener at det kapitalistiske system skal smadres, så må man derfor overalt opbygge solidariteten med arbejderklassens og andre undertrykte gruppers kamp i Danmark og i udlandet. Denne solidaritet kommer ikke alene ud fra militans. Det er nødvendigt at skabe forståelse for at alle undertrykte må slutte op om en fælles kamp mod systemet – FOR SOCIALISME.”
Tryksag med overskriften ”En varm hilsen til BZ’erne ...”, underskrevet af Socialistisk Arbejderparti, Internationale Socialister & Revolutionære Socialister (ca. 1983-86).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar