onsdag den 29. juli 2009

Steen Folke om sabotage som politisk redskab (1971)

"Hele den centrale del af Leninist-Fraktionens indlæg er skrevet under den stiltiende forudsætning, at klassekampen er et rent nationalt anliggende. Hvis dette virkelig var tilfældet, ville anvendelse af sabotage i Danmark være forfejlet og meningsløs (jeg taler stadig om sabotage i den mest »voldelige« form). . . . Selv om Leninist-fraktionen har ret i, at de fleste danske lønarbejdere umiddelbart ville stille sig afvisende over for sabotage, mener jeg de undervurderer lønarbejdernes forståelse, specielt på længere sigt. . . . Hvis sabotage mod amerikansk ejendom i en given situation på den ene side styrker den anti-imperialistiske kamp, på den anden side givet et midlertidigt tilbageslag i bestræbelserne på at »videreudvikle lønarbejdernes kamp« herhjemme - så mener jeg, den skal gennemføres. ... Jeg mener, at sabotagevirksomhed mod amerikansk ejendom i Danmark på længere sigt ville være bevidstgørende også i den danske afdeling af den internationale klassekamp."
Steen Folke, folketingsmedlem for Venstresocialisterne, i VS-Bulletin (december 1971)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar