fredag den 10. juli 2009

VS om væbnet oprør (1980)

"Vi mener ikke, at arbejderklassen og dens allierede kan reformere sig til socialismen. Det kræver en revolutionær omvæltning og væbnet opgør. Arbejderklassen kan ikke skridt for skridt arbejde sig frem mod socialismen. Kapitalister og stat kan give nogle indrømmelser, men en kamp for arbejderklassens interesser, der udfordrer kapitalistklassens profit og magt over såvel produktion som samfundslivet i det hele taget, vil udløse forbitret modstand, som kræver et samlet opgør."


Programmet "Reformpolitik", Vedtaget på Venstresocialisternes 11. kongres, november 1980

Ingen kommentarer:

Send en kommentar